Generationsskifte hos Toftlund Maskinfabrik

Om casen

Interview 16. maj 2019 med Henrik Clausen

Toftlund Maskinfabrik blev grundlagt af Hans Jørgen Clausen i 1975. Henrik er anden generation og direktør.

I begyndelsen var Toftlund Maskinfabrik primært et reparationsværksted; siden blev det til en egentlig maskinforretning. Væksten gik hurtigt og i 1978 var der 12-15 ansatte, et værksted, to haller, et kontor samt forhandling af et traktormærke.

Henrik, som er den yngste i søskendeflokken, er født i 1983 og har altid fulgt Toftlund Maskinfabrik tæt. Han blev fejedreng allerede som niårig og har været tiltrukket af værkstedet og produktionshallerne siden han kom der for første gang.

I dag er et glidende generationsskifte siden 2010 på plads. Henrik Clausen har overtaget såvel aktiemajoritet, som direktørkontor og er den daglige leder fra 2013. Hans Jørgen Clausen er gået på efterløn i sommeren 2018, men er med i bestyrelsen og nyder at komme på besøg i huset.

Læs mere på tmas.dk

Hvilke råd vil I give til sønner/døtre/næste generation, der skal i gang med skiftet?

Hellere sætte ti skibe i søen og lade to synke end ikke at få skibe ud at sejle.

Det er vigtigt at komme rundt i alle virksomhedens funktioner og få arbejdet med de forskellige maskiner ”i en slags mesterlære”. Inden denne mesterlære, er erfaring fra andre virksomheder en fordel for næste generation, vil jeg mene.  Det vil give ham/hende mulighed for at sammenligne og inddrage nye/andre løsninger og herved optimere noget af det bestående.

Har I et godt råd til den afgående generation?

Afgående generation skal bakke ud og lade den nye komme til. Det er først når man helt selv tager beslutninger, at man lærer konsekvensen af dem.

Hvad har været det sværeste ved at generationsskifte?

Økonomikabalen!  Det at skulle overtage virksomheden økonomisk kan virke overvældende og formes på mange måder. Eksempelvis det at tage stilling til om det er bedst at vente med bygningerne? Hvordan med søskende og fordelingen? Og så det helt store spørgsmål, om man kan finde de penge, der skal til for at købe og i givet fald, hvor glidende overgangen skal være.

Hvor gik I hen for at få hjælp til generationsskiftet?

Advokat og revisor

Hvad ser du som fordele ved at være ejerleder?

Du er med i det hele! Og kan selv tage en beslutning!

Det er dog vigtigt at tænke sin rolle som leder ind. Jeg har måtte lære at gå forrest, da jeg altid har været lidt genert. Så det har hjulpet at hente inspiration og læring via ledelseskurser og ved at deltage i netværk med andre ledere. Du må hele tiden tænke i, at få uddelegeret ansvaret til medarbejderne, for at du har tid til at bygge virksomhedens langsigtede fremtid.

I dag er vi ca. 30 mand uden værkfører, som bemander virksomhedens maskiner og lager næsten alle døgnets timer. Dvs. ordreindgang, ansvar for struktur og fleksibilitet gør, at vi lykkes godt med den flade struktur.

Medarbejderne kan lide at arbejde her og er gode til selv at rekruttere dygtige folk fra deres netværk, når der er spidsbelastning eller stillinger åbne.

Gennemsigtighed er nødvendig og alle kan se min kalender i produktionen, så de ved, hvornår det er bedst at forstyrre. Vi har også hængt et ordrebarometer op, så alle kan se, om vi nu er i den meget travle periode, eller om de kan afspadsere nogle flekstimer.

Hvad tænker du Nøglebundets rolle i generationsskifte?

Det kunne have været godt at få en generel snak med en uvildig om det der kommer til at ske, inden vi gik i gang.

Det kunne også være godt at have drøftet ledelsesrollen og have en med på sidelinjen, som ikke er i virksomheden eller bestyrelsen og derfor kan give en anden værdi i form af sparring og inspiration.

Hvem sparrer du med?

Jeg er med i fem netværk, som har forskellige funktioner fra ledelse til salg og lokal forankring til branchespecifik. 

Det er godt at møde andre og komme udenfor virksomhedens mure, så jeg følger med i, hvad der sker. Vores kunder er jo meget mere end landbrug i dag, og hver gang jeg er ude, tager jeg billeder af alt muligt i stål, som kan være en start på en ny idé, et nyt produkt eller ny kunde. 

Så helt enkelt kan det siges: Toftlund Maskinfabrik – former dine ideer i stål.

Kontakt Nøglebundtet

6 + 14 =

Nøglebundtet
Birk Centerpark 40
7400 Herning

CVR: 21900702

-

30 29 48 20
annette@spickerspicker.dk