Har du dig selv og familien med?

 

300.000 arbejdspladser bliver berørt af de kommende generationsskifter i danske familievirksomheder.

Tal og Fakta: Bennedsen og Nielsen ”Familieejede virksomheder i Danmark” (2014)

Hvordan bliver du berørt?

  • Måske er du ejerleder og tænker generationsskifte er en gang langt ude i fremtiden?
  • Måske er du i familie med ejerlederen og har af og til tænkt: ”Gad vide hvad der skal ske med virksomheden på sigt?”
  • Måske er du rådgiver for virksomheden og emnet er lidt svært at få taget hul på?

Jeg vil gerne opfordre til, at overvejelserne ikke kun forbliver inde i hovedet, men bliver sagt højt. Snakke og medspil/modspil kan i den grad hjælpe med afklaringen. Selvfølgelig er daglig drift og travlhed en stor årsag til, at man ikke får snakket med andre end sig selv om generationsskifte.

Og du har måske endda snakket med flere om generationsskiftet, men selve planlægningen bliver udskudt, da der aldrig lige er den tid, der skal til. Tid er noget, man ikke får forærende, men noget, der skal prioriteringer til.

Iflg. den sidste nye rapport fra CBS, Center for Ejerledere: Ejerledelse i Danmark – Rapport 3: Ejerlederne og ejerskiftet – hvor 13.500 har responderet

Se rapporten her: http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/ejerledelse_i_danmark_rapport_3.pdf

Af dem der er i gang med planlægningen, er det kun 20,4% der har en formaliseret plan. Ellers er det en mundtlig, ”oppe i hovedet” eller ved ikke plan (rapporten siden 49)

Af dem der skulle beskrive, hvilke udfordringer, de er stødt på mht. planlægning af ejer- eller generationsskifte, mener 37,3 % at det er deres egen holdning til at ejerskifte og alderdom, der er én af udfordringerne! (rapporten side 64)

Hvorfor berører dette emne mig?

Fordi jeg har haft det tæt på i min nære familie og her blev nødplanen ikke den rigtige plan. Mine forældre havde haft virksomhed sammen i 23 år, da jeg mistede min far til cancer. Han blev 51 år og min mor var pludselig enke i en alder af 49 år. De valgte at sælge og det var ikke det rigtige valg i bagklogskabens lys. Den solide virksomhed blev til ingenting og så sent som i sidste uge, sagde min mor (67 år), at hun skulle have kørt den videre.

Så tal højt – afsæt tid – og få planlagt dine ønsker for fremtiden …

Annette Spicker Bruhn
www.nøglebundtet.dk