Relationer generationsskifter de?

Undervurdering af relationerne:

Når virksomheden skifter ham og næste generation overtager roret, så er netværket, relationerne og traditionen omkring samarbejder med andre ofte en undervurderet størrelse.

Hvor er mappen med virksomhedens tætte relationer?

Det samlede netværk er typisk ikke inddelt i mapper, ej heller står manus omkring relationerne i pceren, som en køreklar plan til den nye ejerleder. Selv om der er tastet på liv og løs i CRM, kræver det så meget af næste generation at samle det sunde fintmaskede netværk op fra alle de tidligere år. Virksomheden er måske 25-30 år og har både overlevet og levet godt af, at der for hvert år er blevet udbygget på netværket med nye kunder, nye leverandører og nye interessenter i øvrigt. Samtidig med at dem, man har relationer og samarbejde med, er blevet vedligeholdt og kendskabet er blevet bedre og i mange tilfælde tættere.

Hvordan deler I guld-viden-brikkerne?

Det er godt at sætte tiden af til at samle puslespillet af netværksbrikker og gerne sammen med den, der har erfaringen. Måske lave en ordning, så der er mulighed for at spørge også efter næste generation er kommet godt i gang. Det kan være guld viden at kende sociale vaner, relationens historie, som kan give en masse umiddelbar goodwill, tillid og respekt og selvfølgelig er alle de bemærkelsesværdige netværksbindinger også vigtige at kende.

Kan den nye ejer finde værdien?

Samtidig med skal den nye ejer også spinde sit eget netværk. Sørge for at få prioriteret i netværket, så det giver mening at bruge den fornødne tid på det. Der er rigtig meget værdi at hente for både ejeren personligt og virksomheden generelt, hvis netværksstrategien bliver taget alvorligt og eksekveret. Det gælder ikke kun værdi i kr., men også værdi i sparet tid og motivationen ved at kende dem omkring virksomheden, som er hele eksistensberettigelsen.

Lås relationsdørene op!

Når virksomheden skifter ham, er det vigtig at næste generation tager netværks-roret, får samlet op på alt det eksisterende, prioriteret og udbygget med nye gode relationer og netværk.

Den del er jeg rigtig god til at hjælpe dig og virksomheden med!

Sommerhilsner

Annette – T 3029 4820 – Nøglebundtet.dk