Tillid er vigtig. Både i privat- og arbejdslivet. Tillid gør os trygge og skaber grobund for udvikling sammen og hver for sig – også i hele processen omkring et generationsskifte.  

Tillid. Et ord sammensat af til og lid – at have lid til eller tro på nogen. Sproget.dk skriver: ”Tillid er en stærk følelse af at kunne tro på, stole på eller regne med nogen eller noget”. Og Hemmingway udtrykker tillid så fint med ordene: “The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.”

Tillid i arbejdslivet

Tillid bliver ofte brugt i samspil med tryghed. Når vi har tillid til hinanden, kender vi hinandens personlige og faglige kompetencer. Vi tør i højere grad give noget af os selv, vise sårbarhed og grænser. Og vi kan bedre give og modtage kritik, når vi har en oprigtig tillid til den person, der står lige foran os.

For mig er tillid noget, jeg kan mærke, og den er med til at skabe en behagelig atmosfære i rummet.

En relation, hvor der er tillid mellem parterne, giver grobund for flere gode oplevelser, hvor der er basis for meget mere dialog, forretning, sparring og løsninger.

Men uanset hvor meget, vi forsøger at skabe og styrke tilliden, sker der desværre indimellem et knæk.

Tillidsknæk

Alene ordlyden gør ondt. Vi oplever et knæk i tilliden flere gange i livet – både blandt venner og forretningsforbindelser, i de politiske lag og i medierne. Og desværre også i familievirksomheder. Her kommer det blandt andet til udtryk, når stafetten skal gives videre i forbindelse med et generationsskifte.

Hvorfor bliver det netop synligt i et generationsskifte? Det gør det, fordi der sker en forandring, som er uvant og presser alle de direkte og indirekte involverede parter. Det er her, der bliver sat handling bag ordene – og det er langtfra sikkert, at alle handler på den måde, som de selv eller andre havde forventet.

Et generationsskifte involverer mange mennesker og store beslutninger. Derfor er det vigtigt at forventningsafstemme. Og hvis der sker et tillidsbrud, skal fokus hurtigt flyttes til, hvordan vi bedst muligt genopbygger tilliden. For et generationsskifte er en proces, vi skal igennem sammen. Det er en proces, som først lykkes, når stafetten er givet godt videre, og familien fortsat samles med glæde og af lyst jul efter jul.

Genopbygningen af tillid kommer ikke ved at knipse med fingrene. Det kræver blandt andet en erkendelse af problemet, vilje fra alle involverede parter til at få ”tillidsknækket” bearbejdet og velvilje til at se frem.

Skab tillid i virksomheden og generationsskiftet

Når jeg siger, at en vigtig del af generationsskiftet handler om tillid, er det fordi, det handler om, at du har tillid til dig selv og din beslutning om at give nøglerne videre. Samtidig handler det også om, at du har tillid til dine sparringspartnere, dit team på arbejdspladsen, din familie – og naturligvis den næste generation, som skal i gang med at overtage virksomheden.

Tillid er nøglen, der åbner for de svære samtaler. At vi er sammen om det og vil hinanden og virksomheden det bedste. Det er her, at vi får skabt det gode, trygge rum, hvor vi kan sætte ord på alt det, som fylder og er svært. Velvidende at det bliver modtaget konstruktivt af de andre, som er involveret i processen.

Min erfaring er, at den gode dialog kommer med tilliden. Mangler du tilliden til én eller flere personer i forbindelse med dit generationsskifte, er det her, vi starter. Først når vi har fået opbygget tillid og skabt en behagelig, tryg atmosfære, kan vi gå i dybden med alle de være spørgsmål.

Og ja – jeg siger vi. For hvis du har brug for en uvildig sparringspartner, som sætter fokus på tillid og de bløde værdier ved et generationsskifte, så skal du have fat i mig.

Kontakt mig til en uforpligtende snak – det er aldrig for tidligt at starte dialogen.

PS: På LinkedIn deler jeg løbende erfaringer og gode råd til generationsskifte. Følg med her