Selvom alle virksomheder og ejerledere er forskellige, er der alligevel nogle ting, der går igen, når vi taler om det vellykkede generationsskifte. Familien skal gerne danse af lyst om juletræet i årene frem …

Én af de ting, der går igen, er planlægning. Planlægning er vigtig. Og så er konceptet med et glidende generationsskifte over en kortere eller længere periode ofte en succes.

Find næste generation internt i organisationen

Når vi taler om næste generation, taler vi ikke kun om den af kød og blod. For nogle ejerledere er det naturligt, at en søn eller datter overtager virksomheden, mens andre finder næste generation et andet sted.

Et godt sted at lede er internt i organisationen. Er der en nøglemedarbejder, som gør sig positivt bemærket og har kompetencer og udsyn til at drive virksomheden godt videre?

Det var præcis det, Roliba i Odense gjorde. Her overdrog tidligere ejerleder, Tommy Christensen, virksomheden til Niels Sunke, som var startet i virksomheden som salgschef flere år tidligere.

Roliba blev grundlagt i 1892 og er i dag en B2B-handelsvirksomhed, der beskæftiger sig med en bred palette af produkter til byggemarkedsbranchen, el-branchen og diverse specialforretninger.

Tommy ringede simpelthen til Niels for at høre, om de ikke skulle tage en snak om, hvorvidt det var ham, der skulle overtage virksomheden. Det takkede han ja til, og i dag er generationsskiftet gennemført.

Det betyder ikke, at Tommy helt har stoppet sin gang i virksomheden. Han kigger stadig forbi et par gange om ugen, men generelt har han – ifølge den nye ejer – været god til at give næste generation plads. Og det er vigtigt i et generationsskifte: At der er en klar aftale om, hvem der sidder i direktørstolen hvornår.

Læs mere om dette i blogindlægget: ”Ansvar og ejerskab i et glidende generationsskifte

Nye ansigter i bestyrelsen

Har din virksomhed en bestyrelse? Måske er generationsskiftet en lejlighed til at justere i sammensætningen. Jeg ser af og til, at tidligere ejerleder træder ind på en bestyrelsespost. Det kan være en god løsning for begge parter. Tidligere ejerleder holder forbindelsen til virksomheden, mens den nye ejerleder stadig har mulighed for at trække på erfaring og viden.

Men ofte hænger ændringerne i bestyrelsen også sammen med næste generations drømme for virksomheden. Der er simpelthen brug for nye kompetencer for at sikre den rette sparring til den nye ejerleder og virksomhedens strategiske fokuspunkter.

Det var også tilfældet hos Roliba, hvor de netop valgte at trække en sparringspartner og mentor ind i bestyrelsen, som på den måde deltager aktivt i strategiudviklingen for virksomheden.

Næste generation – hvilke tanker gør du dig?

Roliba er en virkelig interessant case. Jeg har ikke haft noget med forløbet at gøre, men de viser tydeligt, at et godt generationsskifte kræver planlægning, kompetencer og plads. Og at det tager tid.

Du kan læse meget mere om Roliba i denne artikel på erhvervslivodense.dk: ”Niels er ny ejerleder i Roliba: – Jeg står på mål for hele balladen”

Ved du, hvem der skal overtage nøglebundtet til din virksomhed? Jeg har samlet syv spørgsmål til din personlige afklaring – se dem her.

På LinkedIn deler jeg løbende erfaringer og gode råd til generationsskifte. Følg med – og har du brug for sparring i processen, er du altid velkommen til at kontakte mig.