Fordomme er der nok af: Næste generation af ejerledede virksomheder er født med en sølvske i munden – derfor fejler de!

Jeg sad og drak kaffe med en gammel bekendt, da snakken faldt på lokale virksomheder, som – efter hans mening – var gået konkurs efter at næste generation havde overtaget roret. Og meldingen fra hans side var klar: ”Det er fordi de er født med en sølvske i munden; de har ikke selv skullet bygge noget op.”

Sølvskeen og næste generation

De aktuelle sager vil jeg ikke gå nærmere ind i her, men emnet er virkelig interessant. Ikke ift. sølvskeen – som barn af en ejerleder ved jeg, at der ikke var mange sølvskeer hjemme i vores køkken. Til gengæld var vi altid en del af snakken omkring spisebordet og kendte derfor virksomheden ret godt – også selvom det ikke var os, der skulle overtage den på sigt.

Er du nysgerrig på min historie, kan du læse den her

Men det ER svært at komme som næste generation. Og det ER svært at overgive sin virksomhed efter at have bygget den op og skabt succes.

I dialog med flere nuværende, afgående og næste generation ejerledere er jeg ikke i tvivl: Alle ønsker virksomheden det bedste. Og de kommer med deres kundskaber og kendskab – og er klar til kamp for fortsat vækst.

Er du to’er?

Står du til at overtage dine forældres virksomhed? Allerede nu er du måske godt i gang med at finde ud af, hvilke skridt du skal tage, for at stå helt klar, den dag, det sker. Måske taler I om glidende generationsskifte?

Uanset hvilken vej hen mod generationsskiftet du tager, ved du, at du har nogle store sko at udfylde. Du ved, at din forælder har drevet virksomheden efter bedste evne og brugt uanede mængder af tid på at gøre det. Og du vil gerne gøre det lige så godt. Måske endda bedre.

Men der er en periode, hvor skiftet kommer til at foregå. Hvor alting er i spil – ikke blot jura og økonomi, men også følelserne og forventningerne.

For hvad sker der, når du indtræder på ledelsesgangen? Hvordan reagerer medarbejderne? Din forældre? Og hvad med dig selv?

Glem ikke de bløde værdier

Et generationsskifte tager tid og energi. Og det spiller på følelserne, når familien står ved siden af, observerer og har en mening omkring det hele. Det er vigtigt med klare spilleregler for alle parter, for at I også kan fejre jul sammen de næste mange år.

Jeg har lavet fire små videoer med spørgsmål og overvejelser til dig.

Du finder dem her

Måske er tiden inde til, at nogle af tankerne skal tænkes og handlingerne foretages? Og måske har du lyst til at have en ekstern rådgiver med på noget af din rejse for at sikre, at du lykkes på den måde, som er rigtig for dig, virksomheden og familien. Både på den korte og den lange bane.

Kontakt mig til en uforpligtende snak – det er aldrig for tidligt at starte dialogen.

PS: På LinkedIn deler jeg løbende erfaringer og gode råd til generationsskifte. Følg med her.