Hverdagene går stærkt og driften kører derudaf. Har du styr på, hvad der skal ske med din virksomhed på den helt lange bane?

Den anden dag faldt jeg over artiklen: ”Ejerledere udskyder beslutningen om fremtiden for deres virksomheder”. Her står der bl.a. at:

Center for Ejerledede Virksomheder vurderer, at ca. 80 pct. af alle danske virksomheder er ejerledede. Samtidig vurderes det, at over 20.000 ejerledede virksomheder i de kommende år skal skifte hænder igennem enten et generations- eller ejerskifte.”

Læs artiklen

Det betyder, at 20.000 nøglebundter skifter hænder i de kommende år. Det er mange. Og for hvert nøglebundt står der en ejerleder – og for mange også en familie, der har været involveret i virksomheden.

Er du i gang med at undersøge dine muligheder for fremtiden?

Din exit-plan

Et vigtigt skridt på vejen er planlægning. Først og fremmest skal du finde frem til, hvad du ønsker. Står der en næste generation klar i kulissen? Er der en nøglemedarbejder, som du kan se som mulig arvtager? Eller ønsker du at sælge virksomheden?

Måske har du allerede en afklaring og en plan. Alt er tilrettelagt. Du er måske endda allerede godt i gang med et glidende generationsskifte?

Min mission er at hjælpe det gode ejerskifte på vej. De mange ejerledede virksomheder er vigtige for Danmark – og de er vigtige for de cirka 850.0000 mennesker, der arbejder her. Din beslutning om fremtiden påvirker ikke kun dig, men også din familie, virksomhedens ansatte og deres familier.

Få inspiration til din personlige afklaring

Du kan ikke starte processen for tidligt. Så er det sagt. Det er ikke fordi du hele tiden skal gå og tænke på, hvad der skal ske, når du ikke er ved roret mere. Tværtimod. Det er faktisk for, at du ikke behøver at bekymre dig mere end højst nødvendigt.

Sæt allerede nu tid af i kalenderen til at reflektere over din virksomheds fremtid. Det giver dig ro til at fokusere på drift og udviklingen af virksomheden.

Find inspiration til refleksion over i disse syv spørgsmål.

Og husk – har du brug for sparring i processen, er du altid meget velkommen til at kontakte mig.