Familien ER vigtig – også i et generationsskifte. Har I en familiekabale, der skal gå op i forbindelse med overdragelse af familievirksomheden?

Generationsskifte i familieejede virksomheder er et følsomt emne. Det er en situation, som har potentiale til at knytte bånd – men desværre også til at skabe splid og splittelse .

Derfor er det så vigtigt, at generationsskiftet  håndteres på en ordentlig måde – også ift. de menneskelige værdier.

Jeres familiekabale – hvem er næste generation?

Måske skal næste generation være én udefra – jeres familie er slet ikke indblandet. Fint – så er kabalen gået op på dette område. Måske er der én, som ønsker at overtage virksomheden – og måske er der andre, som har det svært ved, at han/hun skal overtage hele forretningen? Eller måske har de det godt med det?

Lad mig sige det som det er: De mulige udfald af en familiekabale er mange, for ikke to familier er ens. Og derfor er det vigtigt, at det er dig – at det er jer – som kender jeres familie, der indgår i denne vigtige dialog. At du er med til at lægge den kabale.

Inspiration til refleksion

Brug denne video, dette spørgsmål og disse svarmuligheder til at reflektere over jeres situation. For udover en masse praktik, økonomi og jura, er familiekabalen et følsomt område.

Måske har du brug for at vende jeres situation med én fortrolig udefra?

Du er meget velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak.

Jeg har stillet samme spørgsmål til ejerleder – se videoen.

Vil du vide mere om generationsskifte?
Download min booklet, hvor du får 11 gode råd til det gode ejerskifte.